wyrwać


wyrwać
Wyrwać coś (kogoś) komuś z paszczy zob. paszcza 3.
Wyrwać coś z korzeniami zob. korzeń 1.
Wyrwać kogoś z czyichś rąk zob. ręka 49.
Wyrwać komuś stołek spod tyłka zob. stołek 4.
Wyrywać (sobie) włosy z głowy zob. włosy 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wyrwać — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}wyrywać {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}wyrwać II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk IIb, wyrwaćrwę, wyrwaćrwie, wyrwaćrwij, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} zdobyć, uzyskać, wytrzasnąć :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyrwać — dk IX, wyrwaćrwę, wyrwaćrwiesz, wyrwaćrwij, wyrwaćrwał, wyrwaćrwany wyrywać ndk I, wyrwaćam, wyrwaćasz, wyrwaćają, wyrwaćaj, wyrwaćał, wyrwaćany 1. «rwąc wyciągnąć, wydrzeć coś z czegoś, siłą wydobyć, wydostać skądś; wyszarpnąć» Wyrwać coś komuś… …   Słownik języka polskiego

  • wyrwać się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}wyrywać się{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}wyskoczyć [wyrwać się] jak filip z konopi {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyrwać się — 1. Dusza, serce wyrywa się (komuś) do czegoś, do kogoś, ku czemuś, ku komuś «ktoś mocno pragnie czegoś, kogoś, bardzo tęskni za czymś, za kimś»: Ot, choćby taki Pacanów! Tyle się nawybrzydzałem na to miasteczko. Że małe, że odbite od świata, że… …   Słownik frazeologiczny

  • wyrywać się – wyrwać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} uwalniać się, wydostawać się skądś siłą, często w dramatycznych okolicznościach; próbować oddalić się od kogoś, przez kogo jest się trzymanym, więzionym : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyskoczyć [wyrwać się] jak filip z konopi — {{/stl 13}}{{stl 7}} zrobić nagle (zwłaszcza powiedzieć) coś nieodpowiedniego, niestosownego, głupiego w danej sytuacji, w danym momencie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś wyskoczył, wyrwał się ze swoim pytaniem jak filip z konopi. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyrywać — → wyrwać …   Słownik języka polskiego

  • wyrywać — Wyrwać coś (kogoś) komuś z paszczy zob. paszcza 3. Wyrwać coś z korzeniami zob. korzeń 1. Wyrwać kogoś z czyichś rąk zob. ręka 49. Wyrwać komuś stołek spod tyłka zob. stołek 4. Wyrywać (sobie) włosy z głowy zob. włosy 1 …   Słownik frazeologiczny

  • filip — Wyrwać się, wyskoczyć jak filip z konopi «odezwać się nie w porę, powiedzieć coś niewłaściwego, niestosownego»: (...) wyrwawszy się jak filip z konopi, wyłożył im pospiesznie własną hipotezę wypadków, podpartą solidnymi obliczeniami. S. Lem,… …   Słownik frazeologiczny

  • konopie — Wyrwać się, wyskoczyć jak filip z konopi zob. filip …   Słownik frazeologiczny